O nama

Kvalitet

Proizvodi

Tehnička uputstva

Reference

Konkurs

Kontakti

CE znak za označavanje hidroizolacionih traka

     U svom radu i poslovanju osnovno opredeljenje FIM-a je da neprekidnim unapređenjem sistema kvaliteta i zaštite životne sredine, ostvari visok kvalitet proizvoda kao garanciju uspešnog poslovanja, ali ne na račun ugrožavanja životne sredine.
Poslovanje u potpunosti u skladu sa standardima preduzeća, zahtevima tržišta i važećim zakonskim propisima su jedini ispravan put trajnog opstanka i razvoja preduzeća.
Dokazivanje ispunjenja temeljnih zahteva na proizvodu - hidroizolacionim trakama, za koji postoji direktiva, pre stavljanja u promet na tržište Evropske unije je jedan od posebno važnih zahteva, koje je rukovodstvo FIM-a postavilo sebi kao prioritetni cilj.
Aprila 2008.godine potvrđena je usaglašenost hidroizolacionih traka sa zahtevima za postavljanje CE znaka.
FIM je prva fabrika ove vrste u Srbiji, koja je preuzela direktive iz Evropske unije i implementirala ih u postojeći sistem menađžmenta kvalitetom.

Ovu obavezu reguliše Direktiva o građevinskim proizvodima 89/106/EEC i obavezujuća je za sve proizvođače koji vrše prodaju hidroizolacionih traka u zemljama Evropske zajednice.
To praktično znači da pre uvođenja trake na tržište Evropske zajednice, proizvođač mora da garantuje da je ista projektovana i proizvedena uz poštovanje bitnih zahteva navedenih u Direktivi, kao i u novim Tehničkim normama za proizvode u kojima se navode tehničke karakteristike koje se moraju poštovati, ispitivanja koja se moraju izvršiti od strane proizvođača, kao i učestalost ispitivanja. Sve ovo se radi u cilju zaštite krajnjeg potrošača.

Nove Tehničke norme za proizvode koje se odnose na CE označavanje hidroizolacionih traka su:

EN 13707: Trake namenjene kontinuiranoj krovnoj hidroizolaciji, važi od oktobra 2004. god. (obuhvata primenu traka za gornje, među- i donje slojeve kao pojedinačne slojeve, za krovne bašte ili pod teškom zaštitom).


EN 13970: Zaštita od pare, važi od decembra 2004. god.
EN 13969: Trake koje sprečavaju vlagu iz zemlje, važi od decembra 2004. god.
EN 13859-1: Trake za hidroizolaciju diskontinuiranih krovova (podslojevi), važi od februara 2005. god.

Pre označavanja nove hidroizolacione trake CE znakom, proizvođač mora da uradi Inicijalno tipsko ispitivanje (ITT) kako bi se pokazala saglasnost sa referentnom Tehničkom normom za proizvod. Na ovaj način traka se klasifikuje prema svojoj krajnjoj nameni.
Osim toga, proizvođač mora neprestano da ispituje svoj proizvod u skladu sa dokazanim Kontrolnim programom (FPC, kontrola fabričke proizvodnje) kako bi u bilo kom trenutku mogao pokazati da industrijski proizvedene trake u potpunosti odgovaraju deklarisanim karakteristikama. To već obezbeđuje ISO 9001 Sistem upravljanja kvalitetom u FIM-u.
Proizvođač mora da za svaki proizvod sastavi Tabelu tehničkih podataka o usaglasenosti. U ovoj tabeli se može naći referentna Tehnička norma za proizvod, opis proizvoda, tehničke karakteristike proizvoda, primena/načini postavljanja i očekivana krajnja namena proizvoda, kao i ostale informacije.
I na kraju, proizvođač mora biti ovlašćen za označavanje CE znakom, zbog čega njegov Sistem upravljanja mora povremeno da proverava ovlašćeno sertifikaciono tela.
FIM se opredelio za EMI Mađarska, koji je u aprilu 2008. god. izdao sertifikat o usaglašenosti. Broj sertifikata je naveden i u Tabeli tehničkih podataka o usaglašenostii, kao i na etiketama za proizvoda.
Nakon navedenih aktivnosti, proizvođač obeležava proizvode CE znakom, pri čemu je obeležavanje obavezno na svakoj paleti etiketom koja sadrži određene informacije o proizvodu i logo firme.


Šta se menja za kupce FIM-a

Krajnji kupac može da bira hidroizolacione trake koje odgovaraju njegovim radnim potrebama uzimajući u obzir krajnju namenu navedenu od strane proizvođača za svaki od proizvoda.
Postavljanje hidroizolacionih traka na krov mora se vršiti uz poštovanje metoda postavljanja navedenih u Tabelama tehničkih podataka o saglasnosti i ostalim specifikacijama proizvođača.
Označavanje CE znakom je zakonska obaveza i ista ne zamenjuje Sertifikat o proizvodu, niti postojeće sisteme (što se ne odnosi na dobrovoljno označavanje kvaliteta), a unosi velike promene u svet hidroizolacije.
Izvozno odelenje FIM-a i Služba tehničke pomoći uvek stoje na raspolaganju u cilju rešavanja problema i pružanja daljih objašnjenja.

Krajnja namena

Najveća inovacija koju je označavanje CE znakom uvelo, jeste navođenje krajnje namene.
Hidroizolacione trake se sada razlikuju po svojoj krajnjoj nameni, pri čemu ovu klasifikaciju vrši neposredno proizvođač.
U ovom katalogu proizvoda, FIM Kanjiza za svaki proizvod navodi namenu. Svaki broj se odnosi na namenjenu primenu, a radi lakšeg čitanja svakom tipu smo dodelili neki grafički simbol.


Podslojevi i međuslojevi
EN 13707

Završne trake EN 13707

Jednoslojna hidroiyolacija
EN 13707

Zeleni krovovi
EN 13707

Trake sa teškom zaštitom
EN 13707

Podslojevi
EN 13859-1

Traka za hidroizolaciju vlage i vode
EN 13969

Trake za parnu branu
EN 13970