O nama

Kvalitet

Proizvodi

Tehnička uputstva

Reference

Kontakti

POMOĆNI MATERIJALI

   Kako bi garantovali pravilno postavljanje traka i njihovu dugotrajnost, FIM nudi širok opseg pomoćnih materijala za postavu i dovršavanje hidroizolacionih sistema.

1.UVODNI ELEMENT za spoj sa vertikalnim uvodnim cevima kod slivnika. Spoljašnji kružni plašt je rebrasto obrazovan, na takav način sprečava prodor vode u kontaktu sa odvodnom vertikalom.
2.UGAONI ELEMENT pravougaonog preseka za spoj sa vertikalnim olučnim cevima.
3.KUGLASTA ROZETA koja se postavlja u uvodni element kod slivnika. Ista sprečava ulazak lišća i raznih nečistoća u uvodu vertikalu.
4.OTPARIVAČ kružnog preseka omogućava oslobadjanje zarobljene vode iz izolacionih slojeva.5.GASNI PLAMENIK za varenje bitumenskih traka, sa prečnikom gorionika od 50 mm do 70 mm. Po zahtevu kupaca može se naručiti i naprava za električno paljenje gorionika.